Nguyễn Văn Giang

Blogger cùi

Thế hệ 8X đời giữa, thích code và đặc biệt là Blogspot. bắt đầu 2008 với Blogger Việt [ bloggersviet.blogspot.com ] chia sẻ thủ thuật Blogspot, template blogspot,...