Danh sách các thẻ điều kiện của Blogger

Thẻ điều kiện  Blogspot
Thẻ điều kiện và cách sử dụng đối với Blogger
Với các thẻ điều kiện if, bạn có thể đưa ra điều kiện để hiển thị một đoạn code, một nội dung nào đó tại trang mà bạn muốn trong blogspot.


1. Nội dung hiển thị cho trang chủ, trang label (Danh mục), trang lưu trữ archive
<b:if cond='data:blog.pageType == "index"'>
// Nội dung hiển thị
</b:if>

2. Nội dung hiển thị cho trang bài viết (Post)
<b:if cond='data:blog.pageType == "item"'>
// Nội dung hiển thị
</b:if>

3. Nội dung hiển thị trên các trang tĩnh (Static Pages)
<b:if cond='data:blog.pageType == "static_page"'>
// Nội dung hiển thị
</b:if>

4. Nội dung hiển thị cho trang lưu trữ (Archive)
<b:if cond='data:blog.pageType == "archive"'>
// Nội dung hiển thị
</b:if>

5. Nội dung hiển thị cho trang chủ (HomePage)
<b:if cond='data:blog.url == data:blog.homepageUrl'>
// Nội dung hiển thị
</b:if>

6. Nội dung hiển thị cho một URL chỉ định (thay URL_HERE bằng 1 URL bạn cần hiện thị)
<b:if cond='data:blog.url == "URL_HERE"'>
// Nội dung hiển thị
</b:if>

7. Nội dung hiển thị cho Trang (Page) và bài viết (Post)
<b:if cond='data:blog.url == data:post.url'>
// Nội dung hiển thị
</b:if>

8. Hiển thị nội dung trên các trang Label (Nhãn)
<b:if cond='data:blog.searchLabel'>
// Nội dung hiển thị
</b:if>

9. Hiển thị nội dung cho nhãn (label) được chỉ định (ví dụ: Blogger)
<b:if cond='data:blog.searchLabel == &quot;Blogger&quot;'>
// Hiển thị nội dung với nhãn 'Blogger'
</b:if>

10. Hiển thị nội dung sau bài viết đầu tiên trên các trang, Ví dụ: Trang chủ, Label,
<b:if cond='data:post.isFirstPost'>
// Nội dung hiển thị
</b:if>

11. Hiển thị một nội dung khi có Backlink
<b:if cond='data:post.showBacklinks'>
// Nội dung hiển thị
</b:if>

12. Hiển thị nội dung cho tác giả bài viết (thay specific-name bằng tên tác giả cụ thể)
<b:if cond='data:displayname == "specific-name"'>
// Nội dung hiển thị
</b:if>

13. Hiển thị nội dung trên trang có số comments bằng một giá trị nào đó (thay number bằng một số)
<b:if cond='data:post.numComments == number'>
// Nội dung hiển thị
</b:if>

14. Hiển thị nội dung trong tất cả các trang khi chức năng comment được kích hoạt
<b:if cond='data:post.allowComments'>
// Nội dung hiển thị
</b:if>

15. Hiển thị nội dung cho các trang lỗi 404
<b:if cond='data:blog.pageType == "error_page"'>
// Nội dung hiển thị
</b:if>

16. Hiển thị một nội dung nào đó trên tất cả các trang ngoại trừ Trang chủ (Homepage)
<b:if cond='data:blog.url != data:blog.homepageUrl'>
// Nội dung hiển thị
</b:if>

Nếu bạn muốn thực hiện một nội dung khác nếu điều kiện sai, bạn cần thêm thẻ vào ví dụ:

<b:if cond='data:blog.pageType == "item"'>
// Nội dung hiển thị ở "item"
<b:else/>
// Nội dung không hiển thị ở "item"
</b:if>
Từ khoá:
Blogger 26.5.16

1 Bình Luận

  1. làm sao để điều kiện
    if ở trang chủ. label = 'hot'
    thì hiện thị icon hot ở trang chủ

    ReplyDelete

Thiết kế web với Blogger - Blogspot

Thiết kế Responsive, SEO Friendly Blogger Templates, Bố cục gọn gàng, dễ dàng chỉnh sửa.

Thủ thuật Blogspot - Blogger

Free template blogger, Chia sẻ thủ thuật Blogger - Seo Templates, Tutorial CSS3 - HTML5 Blogger

Dịch vụ Blogspot

Tối ưu hóa SEO, tùy biến Template blogspot thân thiện với các công cụ tìm kiếm phổ biến